Husbyggnation, damm och anläggning av trädgård

Uppdrag: Helhetsprojekt med anläggning av trädgård, husgrund samt husbyggnation
(inklusive avlopp, uppvärmning och vatten). Grävde även en damm intill tomten.

Fagerhult4

Fagerhult3

Fagerhult6