Viltvatten/damm

Uppdrag: Schaktning av viltvatten.
Storlek: 4500m²

Damm4

Damm1

Damm5

Damm3