Väg

Volvo ECR 145 grävmaskin

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom följande vägarbeten:

  • Kantskärning
  • Dikning
  • Snöröjning
  • Skogsbilvägar
  • Släntklippning
  • Högröjning

Vägunderhåll av stora som små vägar

Vi utför vägunderhåll av alla slags vägar, privata som statliga. Exempel på underhåll är:

  • Kantskärning/dikning inför nybeläggning
  • Byte av vägtrummor
  • Reparation av körskador

Vi har tillgång till allt från TA-plan till skyltmaterial.

Vi bygger/förbättrar skogsbilvägar för bästa framkomlighet i skogen. Vi tillhandahåller även olika grusfraktioner till bästa pris.

 

För mer information om vägarbeten och vägunderhåll, kontakta gärna Nils Linnér, tel: 076-112 4656 eller e-post: nils@ae-ab.se