Skog

IMG_20180921_100213

Vi har lång erfarenhet inom ett flertal olika tjänster inom skog:

FÖRE - reparation av mindre traktorväg.

FÖRE – reparation av mindre traktorväg.

EFTER - reparation av mindre traktorväg.

EFTER – reparation av mindre traktorväg.

  • Avverkning
  • Skotning
  • Dikesrensning
  • Skyddsdikning
  • Skogsbilvägar
  • Dammbygge
  • Manuell huggning
  • Reparation av körskador

Vid avverkning och skotning kör vi med en
skotare, Valmet 840.4, och en skördare, Valmet 911. Avverkning och skotning körs på kr/tim.

Vid dikningsarbeten och skogsbilvägar använder vi 4,5-25 tons grävmaskiner med breda band. Vi har tillgång till ”mattor” att köra på vid extrema förhållanden. Dikningsarbeten och skogsbilvägar körs på kr/m eller kr/tim.

 

Dike1

Dikesrensning

Certifierad skogsvård

Åkerby Entreprenads skogsvård håller hög kvalitet. Vi är PEFC-certifierade och arbetar aktivt för en god miljö. Vi innehar blåttkort (Skogsdikesutbildning för naturvårdshänsyn).

Våra kunder inom skog är så väl företagskunder som privatpersoner.

Har du fler frågor om våra skogstjänster kontakta:
Bengt Karlsson, tel: 070-520 4656, e-post: bengt@ae-ab.se
Nils Linnér, tel: 076-112 4656, e-post: nils@ae-ab.se