Avlopp

Vi är certifierade för alla typer av avloppsanläggningar och är godkända av kommunen. Vi tillhandahåller med allt material till avlopp och infiltrationer.

Infiltrationsprodukterna håller hög kvalitet, vi använder Ecotechs svenskutvecklade reningsverk och produkter från Dahl Mark & VA. Läs om Ecotechs reningsverk här.

Vi utför så väl mindre avloppsanläggningar till privatkund som större till kommun och företag.

Paketerbjudande
Vi har ett paketerbjudande för nya avloppsanläggningar, där vi gör förarbetet och tar fram den bästa avloppslösningen för dig. Vi hjälper dig med:

  • Dokumentation och konsultation med en miljöinspektor.
  • Gräva provgrop och vid behov jordprov.
  • Skicka in ansökan till kommunen.
  • Beräkna eventuellt ROT-avdrag.

Vi lämnar offert med beskrivning, pris och ritning på avloppslösning. Samtliga dokument, ritningar och bilder får du i en mapp.

Pris: 2500 kr
Priset gäller inkl. moms och ROT-avdrag. Utan ROT-avdrag: 5000 kr. Kommunala avgifter kan tillkomma.

Vi bjuder på förarbetet om vi utför avloppsanläggningen!

För mer information om paketerbjudandet eller andra frågor om avlopp, hör av dig till Kristofer Karlsson, tel: 070-520 4657 eller e-post: kristofer@ae-ab.se