Avlopp

Vi är certifierade för alla typer av avloppsanläggningar och är godkända av kommunen. Vi tillhandahåller med allt material till avlopp och infiltrationer.

Infiltrationsprodukterna håller hög kvalitet, vi använder Ecotechs svenskutvecklade reningsverk och produkter från Dahl Mark & VA. Läs om Ecotechs reningsverk här.

Vi utför så väl mindre avloppsanläggningar till privatkund som större till kommun och företag.

För mer information om avlopp, hör av dig till Kristofer Karlsson, tel: 070-520 4657 eller e-post: kristofer@ae-ab.se